OM OSS

Rudi og Skogum Bygg AS ble etablert i 1996. Firmaet har i dag totalt 25 ansatte, og hadde i 2020 en omsetning på ca 37 millioner kroner. Rudi og Skogum setter nærhet til sine kunder høyt, og vil av den grunn ikke ekspandere til noe stort og upersonlig. Våre overordnede mål er kvalitet og trygghet. Dette gjelder både for kunder og ansatte.

Vi har hele tiden som mål å ha en topp moderne maskin og utstyrspark, slik at både kunder og ansatte, kan motta og utføre den kvaliteten som er forventet.

Rudi og Skogum Bygg tar på seg alle typer oppdrag fra grunn til tak. Industribygg, betongjobber, bolighus og hytter. Ingen oppdrag er for små, men noen er for store.
Foruten å sitte med stor kompetanse innen tømrer og snekkerfaget, har vi også opparbeidet stor fagkunnskap innen forskaling og betong. Vi tør påstå at vi sitter inne med den største kompetansen på dette området i vårt distrikt.

Rudi og Skogum Bygg har i tillegg til dette knyttet til seg et nettverk av underleverandører som også har et høyt kompetansenivå. Disse er valgt ut etter nøye vurderinger.

Vi har god kompetanse på restaureringsarbeider.

Rudi og Skogum har også utleie av lifter, stillas, brakker, forskaling og småutstyr.

Personvernerklæring