Restaurering av gamle bygg

Rudi og Skogum AS sitter med stor kompetanse innen tømrer og snekkerfaget. Gamle nedfalne seterhus får igjen nytt liv og bruksverdi. Kontakt oss for prisoverslag.
Reparasjon av gammelt tregulv
Flytting av stabbur

Har du et restaureringsobjekt, kontakt oss via skjema under, for å få en faglig vurdering og prisoverslag: